Współpraca - Sieć Badań Genetycznych - BADANIE OJCOSTWA \_\_\_\_gDNA_/_/_/_/ ALIMENTY na dziecko.

Współpraca - Sieć Badań Genetycznych

BioTe21 PracaZBUDUJ WŁASNĄ SIEĆ SPRZEDAŻY BADAŃ GENETYCZNYCH I OSIĄGNIJ SUKCES
RAZEM Z NAMI! 

Charakter pracy: umowa współpracy z naszą jednostką umożliwiająca pomoc w budowaniu Twojej sieci dystrybucji badań genetycznych.

ZOSTAŃ SZEFEM WŁASNEJ SIECI UPOWSZECHNIANIA BADAŃ GENETYCZNYCH.

Oferta przeznaczona jest dla osób odważnych z pasją, które nie boją się wyzwań i liczą na więcej niż comiesięczna wypłata wynagrodzenia. Dzięki naszej propozycji możesz zbudować własną sieć popularyzacji badań genetycznych i osiągać nie tylko satysfakcję z możliwości wpływania na rozwój społeczeństwa ale również zyski proporcjonalne do Twoich umiejętności i wkładu pracy.

 

Z technologicznego punktu widzenia, nasze badania DNA wykorzystują prosty, nieinwazyjny sposób pobierania DNA z komórek jądrzastych jamy ustnej (wymaz za pomocą naszego zestawu) i umożliwia jednoznaczne określenie statusu zmian, co ma ogromne znaczenie w precyzyjnym ustaleniu rokowania jak również w doborze właściwych środków i strategii prewencyjnych dla osób u których wykryto zmiany genetyczne predysponujące do różnych chorób w tym nowotworowych, neurodegeneracyjnych (usługa medycznej diagnostyki genetycznej)  jak również badań identyfikacyjnych w tym testów DNA na ojcostwo, ustalania ojcostwa dla celów sądowych oraz analiz genetycznych na rzecz prokuratur i policji (usługa badań ojcostwa oraz identyfikacji genetycznej). Nie bez znaczenia w osiągnięciu Państwa sukcesu może być rozwinięta przez nas współpraca z naszymi artystami w zakresie wizualizacji kodu DNA (usługa ArtGen21).

Przebieg badań genetycznych:

 • Badania Genetyczne można wykonać za pomocą Zestawu, który można zamówić u nas w biurze, zakupić w sklepie na naszej stronie internetowej (łatwość zabezpieczania i transportu DNA istotnie może zmienić upowszechnienie badań)
  Miło nam Państwa również poinformować, że Zestaw jest już dostępny w dobrych aptekach,
 • Zabezpieczone DNA można przesłać do naszego laboratorium przesyłką pocztową,
 • Wyniki badań wydawane są przez biegłego pisemnie oraz na żądanie telefonicznie (po uprzednim ustaleniu hasła) jak również za pomocą kodowanego, elektronicznego systemu wydawania wyników. W przypadku stwierdzenia mutacji w badaniach diagnostycznych, pacjent kierowany jest od razu do najbliższej współpracującej poradni genetycznej gdzie pacjent uzyskuje fachową pomoc.

 

Na czym polega współpraca:

 • Z naszej strony przygotowujemy osobę do pracy w terenie (system szkoleń tematycznych),
 • Dostarczamy podstawowe materiały reklamowe,
 • Dostarczamy usługi opisane szczegółowo na niniejszym portalu (medyczne badania genetyczne, ustalanie ojcostwa, identyfikacja genetyczna na rzecz prokuratur, artystyczna prezentacja kodu DNA),
 • Dostarczamy zestawy do samodzielnego pobierania materiału DNA
 • Wspieramy w pracy dostarczając pełną pomoc doradczą,
 • Państwa jednostka dostaje know-how w zakresie promocji
 • Po zakończeniu przygotowań do pracy dostają Państwo numer licencji, która gwarantuje przygotowanie oraz legitymuje współpracę z naszą jednostką,
 • Państwo otrzymują prowizję przelewaną na konto za każdą wykonaną usługę przez klienta który powołał się na Państwa numer licencyjny... Klient również ma korzyść z wykorzystania Państwa numeru licencyjnego, gdyż za jego podaniem automatycznie otrzymuje rabat na wykonywaną usługę (badanie jest tańsze),
 • Przy zaangażowaniu oraz umiejętnościach marketingowych można stworzyć dużą sieć, pracującą na Państwa nawet po zamknięciu bieżących działań marketingowych, jednocześnie mogą się Państwo przyczynić do istotnej zmiany świadomości społecznej w zakresie prewencji diagnostycznej jak również innych badań genetycznych,
 • Jednocześnie, za prowadzenie badań genetycznych odpowiada formalnie i prawnie laboratorium,
 • Laboratorium oraz sieć współpracujących poradni genetycznych odpowiadają za nieodpłatne udzielanie pacjentowi fachowej informacji.
 • Praca polega głównie na działaniach marketingowych i szeroko pojętej promocji badań genetycznych np. przez organizację akcji informacyjnych, charytatywnych, kontakt bezpośredni...
 • Nasza jednostka dostarcza również pomoc formalno-prawną w zakresie obowiązującego prawa w zakresie prowadzonej działalności rynkowej,
 • Niniejsza oferta dotyczy współpracy w zakresie budowania Państwa sieci dystrybucji badań w związku z czym nie przewiduje wynagrodzenia innego niż prowizja z tytułu wypracowanych obrotów,
 • Oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia w firmie biotechnologicznej w miłej atmosferze, w młodym zespole.

 

Do kogo adresujemy naszą ofertę współpracy:

 • Osób, które zajmują się profesjonanie marketingiem i promocją, zwłaszcza w zakresie farmaceutyków, które z łatwością mogłyby wykorzystać już prowadzoną działalnosć do zwiększenia swojej oferty o innowacyjne badania genetyczne...,
 • Osób odważnych z pasją, które z naszą pomocą będą w stanie stworzyć własną sieć sprzedaży badań genetycznych,
 • Preferencyjnie, mile widziane ukończenie studiów wyższych w zakresie: farmacji, analityki medycznej, biologii, biologii molekularnej, biotechnologii, medycyny jak również kierunków zarządzania, marketingu finansów oraz pokrewnych,
 • W każdym innym przypadku ustalenie współpracy będzie wymagało określenia możliwości i zakresu tej współpracy w trakcie rozmowy wstępnej.
 • jednostki laboratoryjne lub jednostki medyczne, które chciałyby zwiększyć ofertę dla swoich klientów,

Pomocnym będą:

 • •doświadczenie sprzedażowe;
  •praktyczna znajomość zagadnień marketingowych;
  •język angielski na co najmniej komunikatywnym poziomie;
  •bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
  •znajomość programów graficznych - np. Corel Draw, Adobe Photoshop, lub innych
  •komunikatywność, miła aparycja i wysoki poziom kultury osobistej, samodzielność i kreatywność,
  •czynne prawo jazdy kat. B, samochód.

 

WYTYCZNE SKŁADANIA OFERT WSPÓŁRACY:

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać z imieniem i nazwiskiem w nazwie pliku, na adres Laboratorium.

 

W tytule wiadomości prosimy napisać: "WŁASNA SIEĆ BADAŃ GENETYCZNYCH"

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

 

 WYRÓŻNIAMY SIĘ:

 • Najwyższą dostępną czułością badań, potwierdzoną unikatowymi międzynarodowymi certyfikatami biegłości w analizie mitochondrialnego DNA (mtDNA),  która gwarantuje skuteczność identyfikacji i badań pokrewieństwa nawet przy mocno zniszczonych śladach biologicznych,
 • Licznymi nagrodami i certyfikatami prowadzonych badań,
 • Posiadaniem wysokorozdzielczej aparatury analitycznej we własnym Laboratorium,
 • Możliwością załatwienia wszystkich formalności w ciągu kilku minut w jednym miejscu - w naszym biurze.
 • Najwyższą pewnością uzyskiwanych wyników potwierdzanych (rzadko w Polsce) prowadzoną analizą biostatystyczną wszystkich wykonywanych badań,

 • Współpracą z licznymi jednostkami naukowo-badawczymi w Polsce i na świecie, umożliwiającą opracowywanie i ciągłe wdrażanie nowych technologii genetycznych przez naszych biegłych ekspertów,
 • Najwyższymi na rynku standardami pracy laboratorium, umożliwiającymi prowadzenie bardzo wymagającej diagnostyki genetycznej również w medycynie molekularnej. Wyjątkową dbałością o absolutną poufność wyników, dostępnych wyłącznie zleceniodawcy,
 • Optymalną, niską ceną testów DNA, możliwą do uzyskania dzięki Państwa licznym zamówieniom.

 

BioTe21 biuro          BioTe21 Biuro

Informacje dodatkowe: 

Medyczna diagnostyka genetyczna to prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny molekularnej, dzięki której możliwe jest przeprowadzenie badań i uzyskanie istotnych informacji medycznych wyprzedzających kliniczne pojawienie się schorzenia. Mając do dyspozycji narzędzie w postaci testów genetycznych można z dużym prawdopodobieństwem określić ryzyko zachorowania, uzupełnić i potwierdzić obecność dziedzicznego obciążenia genetycznego, a przede wszystkim uświadomić pacjenta, jego rodzinę oraz lekarza o korzyściach podjęcia świadomych działań prewencyjnych czy wcześniejszego wkroczenia z celowaną terapią. PODSTAWOWYM PROBLEMEM ZASTOSOWANIA ODPOWIEDNIO WCZESNEGO POSTĘPOWANIA ZAPOBIEGAJĄCEGO WYSTĄPIENIU CHORÓB UWARUNKOWANYCH DZIEDZICZNIE JEST NIEDOSTĘPNOŚĆ TYCH BADAŃ I BRAK DZIAŁAŃ NA RZECZ ICH UPOWSZECHNIENIA (WPROWADZENIA POD STRZECHY). Odpowiedzią na poważny problem braku świadomości społecznej konieczności wykonywania takich badań jest niniejsza oferta współpracy. W przypadku pacjentów genetycznie obciążonych, wcześnie wykonana diagnostyka umożliwia zwiększenie prawdopodobieństwa przeżycia jak również polepszenie jakości życia w trakcie przebiegu choroby. Sama świadomość człowieka o posiadanych mutacjach genetycznych ma znaczny wpływ na jego skłonność do rzetelnego i częstszego kontrolowania parametrów potencjalnej choroby tak jak np częściej wykonywana mammografia w przypadku stwierdzenia obecności mutacji genu BRCA. Wczesne wykrycie predyspozycji do chorób dziedzicznych, nawet kilkanaście lat przed wystąpieniem objawów klinicznych, pozwala przy zastosowaniu odpowiedniej diety, regularnych badań i zmianie stylu życia zdecydowanie zwiększyć szanse obniżenia ryzyka zachorowania lub wystarczająco wczesne rozpoznanie pierwszych objawów fizycznych choroby, umożliwiających przeprowadzenie skutecznej terapii. Najważniejsza jest SAMOŚWIADOMOŚĆ, że predyspozycja do wystąpienia choroby nie jest równoznaczna z zachorowaniem!!! Świadomość predyspozycji może zapobiec wystąpieniu choroby lub umożliwić jej wykrycie na etapie całkowicie wyleczalnym.


Uwaga: Brak mutacji w przebadanych rejonach DNA (miejscach SNP) oznacza brak predyspozycji dziedzicznych do występowania "jednostki chorobowej" sprzężonej z występowaniem określonej mutacji w badanym miejscu sekwencji DNA. Brak jednak mutacji w przebadanym zakresie sekwencji DNA nie oznacza braku możliwości wystąpienia innych mutacji predysponujących do "jednostki chorobowej" w innym miejscu sekwencji DNA. Należy pamiętać również, że na wystąpienie zarówno dziedzicznej jak i niedziedzicznej formy jednostki chorobowej istotny wpływ mają zależne od nas zewnętrzne, szkodliwe czynniki środowiskowe. Poznawana dopiero zależność struktury i funkcji ludzkiego genomu zobowiązuje do ciągłej aktualizacji wiedzy w zakresie sprzężeń poszczególnych mutacji z badaną "jednostką chorobową", czego wynikiem jest konieczność aktualizacji technologii diagnostycznych i najczęściej zwiększenia liczby badanych mutacji, odpowiedzialnych za poszczególne "jednostki chorobowe". 

 

BioTe21 Lekarz

 

 

 

 

Praca, oferty pracy, oferta pracy, job, jobs, pracuj.pl, jobs.pl, praca.pl, gazetapraca.pl, kariera, kariera.pl, jobpilot.pl, praca.gov.pl, praca.org, praca.gratka.pl,

Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania wykonywane są w Polsce w najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej POUFNOŚCI. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji: "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania genetyczne wykonywane są w Polsce w możliwie najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej poufności. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Liczne zlecenia SĄDÓW w zakresie prowadzonych analiz genetycznych, skłoniły nas do przygotowania oferty dla Medycyny Sądowej. Wykonywane testy DNA prowadzone są w oparciu o największą liczbę badanych układów STR (16-41), a unikatowe na rynku badania mitochondrialnego DNA (mtDNA) gwarantują skuteczność identyfikacji nawet przy mocno zniszczonych śladach biologicznych. Miło nam także poinformować, że laboratorium zakończyło prace nad nowymi zestawami do pobierania i zabezpieczania materiału genetycznego DNAiTest® oraz DNAiPak®, które znajdują zastosowanie w badaniach takich jak: protokolarne ustalanie spornego ojcostwa, genealogia w sprawach spadkowych, identyfikacja genetyczna ludzi, zwierząt, fragmentów roślin i grzybów.