MEDYCZNE BADANIA GENETYCZNE - BADANIE OJCOSTWA \_\_\_\_gDNA_/_/_/_/ ALIMENTY na dziecko.

MEDYCZNE BADANIA GENETYCZNE

 Diagnostyka genetyczna jest prężnie rozwijającą się dziedziną wiedzy, wykorzystującą najnowsze osiągnięcia technologiczne i doniesienia naukowe, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie badań i uzyskanie istotnych informacji medycznych wyprzedzających kliniczne pojawienie się schorzenia. Mając do dyspozycji narzędzie w postaci testów genetycznych można z dużym prawdopodobieństwem określić ryzyko zachorowania, uzupełnić i potwierdzić obecność dziedzicznego obciążenia genetycznego, a przede wszystkim uświadomić pacjenta, jego rodzinę oraz lekarza o korzyściach podjęcia świadomych działań prewencyjnych czy wcześniejszego wkroczenia z celowaną terapią.

    

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i możliwościom jakie daje nowa, intensywnie rozwijająca się część medycyny zwanej molekularną, pragniemy zaoferować Państwu ponad 2000 testów z zakresu diagnostyki genetycznej predyspozycji do powszechnie występujących, groźnych schorzeń jak również bardzo rzadkich jednostek chorobowych. Tak bogaty wybór zwalidowanych testów genetycznych jest możliwy dzięki naszej współpracy i uczestnictwu w międzynarodowym konsorcjum specjalistycznych jednostek laboratoryjnych, posiadających bogate doświadczenie zarówno w prowadzeniu analiz jak i profesjonalnym opiniowaniu wyników badań.

 

 Uwaga: Brak mutacji w przebadanych rejonach DNA (miejscach SNP) oznacza brak predyspozycji dziedzicznych do występowania "jednostki chorobowej" sprzężonej z występowaniem określonej mutacji w badanym miejscu sekwencji DNA. Brak jednak mutacji w przebadanym zakresie sekwencji DNA nie oznacza braku możliwości wystąpienia innych mutacji predysponujących do "jednostki chorobowej" w innym miejscu sekwencji DNA. Należy pamiętać również, że na wystąpienie zarówno dziedzicznej jak i niedziedzicznej formy jednostki chorobowej istotny wpływ mają zależne od nas zewnętrzne, szkodliwe czynniki środowiskowe. Poznawana dopiero zależność struktury i funkcji ludzkiego genomu zobowiązuje do ciągłej aktualizacji wiedzy w zakresie sprzężeń poszczególnych mutacji z badaną "jednostką chorobową", czego wynikiem jest konieczność aktualizacji technologii diagnostycznych i najczęściej zwiększenia liczby badanych mutacji, odpowiedzialnych za poszczególne "jednostki chorobowe".

 OFERTA MEDYCZNEJ DIAGNOSTYKI GENETYCZNEJ:  Diagnostyka genetyczna

       

 

 

W przypadku wyboru innego niż elektroniczny sposobu zamówienia prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zamówień.

Lista aptek i jednostek medycznych w Polsce, w których anonimowo możesz kupić zestaw do samodzielnego pobierania i zabezpieczania materiału genetycznego - DNAiTest®.

Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania wykonywane są w Polsce w najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej POUFNOŚCI. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji: "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania genetyczne wykonywane są w Polsce w możliwie najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej poufności. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Liczne zlecenia SĄDÓW w zakresie prowadzonych analiz genetycznych, skłoniły nas do przygotowania oferty dla Medycyny Sądowej. Wykonywane testy DNA prowadzone są w oparciu o największą liczbę badanych układów STR (16-41), a unikatowe na rynku badania mitochondrialnego DNA (mtDNA) gwarantują skuteczność identyfikacji nawet przy mocno zniszczonych śladach biologicznych. Miło nam także poinformować, że laboratorium zakończyło prace nad nowymi zestawami do pobierania i zabezpieczania materiału genetycznego DNAiTest® oraz DNAiPak®, które znajdują zastosowanie w badaniach takich jak: protokolarne ustalanie spornego ojcostwa, genealogia w sprawach spadkowych, identyfikacja genetyczna ludzi, zwierząt, fragmentów roślin i grzybów.