Spersonalizowana Medycyna Molekularna - BADANIE OJCOSTWA \_\_\_\_gDNA_/_/_/_/ ALIMENTY na dziecko.

Spersonalizowana Medycyna Molekularna

Spersonalizowana Medycyna Molekularna DNAi

Rozwój medycyny molekularnej.

DNAi zmierza do uruchomienia platformy IT genetycznych badań diagnostycznych i wielkoskalowych analiz genetycznych w dziedzinie spersonalizowanej medycyny molekularnej. Prace rozwojowe prowadzić będą do powstania największej w Polsce bazy nowych testów genetycznych, zebranych, opisanych i udostępnionych na jednej platformie internetowej, dedykowanej jednostkom medycznym i osobom fizycznym.

Innowacja procesowa dotyczyć będzie wprowadzenia znacząco ulepszonych metod świadczenia usług opartych o nowy ciąg technologiczny, w oparciu o najnowszą aparaturę badawczą i współpracę z wieloma jednostkami naukowymi w Polsce i na świecie.
Innowacja produktowa dotyczyć będzie wprowadzenia na rynek nowych usług badań genetycznych z zakresu spersonalizowanej medycyny molekularnej, w szczególności  analizy genomu.
Ponieważ nowe technologie diagnostyczne będą opracowywane w oparciu o dostępną publicznie literaturę naukową i techniczną udostępnianą m.in. przez NCBI, (ang. National Center for Biotechnology Information) oraz NIST, (ang. National Institute of Standards and Technology), oferowane testy będą dopasowane do potrzeb rozwijającej się spersonalizowanej medycyny molekularnej.
W chwili obecnej rynek badań genetycznych jest rozdrobniony, a testy prowadzone są przez liczne laboratoria, specjalizujące się często w kilku- kilkunastu badaniach (bariera technologiczna), które nie są rzetelnie opisane zwłaszcza w kontekście ich znaczenia biologicznego, co znacznie utrudnia dostęp do badań oraz ich interpretację (przez personel medyczny). Utworzenie centralnego ośrodka, konsolidującego kilkaset badań w jednym miejscu, z naciskiem na nowe technologie analizy genomu, z pewnością przyczyni się do rozwoju spersonalizowanej medycyny molekularnej i będzie stanowić nowość, której brakuje na rynku medycznym. Jednocześnie wzrost liczby publikacji naukowych dotyczących badań populacyjnych asocjacji mutacji/zmian SNP z indywidualnymi predyspozycjami do chorób genetycznych wydaje się przesądzać o konieczności rozwoju działu diagnostyki genetycznej w dziedzinie spersonalizowanej medycyny molekularnej, co wskazuje także pośrednio na potencjał projektu.
Realizacja projektu wymaga prowadzenia badań, obejmujących prace nad nowymi markerami, testami i technologiami z zakresu diagnostyki genetycznej, genomiki funkcjonalnej i biotechnologii medycznej, które umożliwią wykrywanie predyspozycji do wystąpienia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych, co umożliwi postępowanie zapobiegające rozwojowi tych chorób, opóźniające ich wystąpienie lub spowalniające i łagodzące ich przebieg. Wyniki tych badań mają także zastosowanie w ustalaniu indywidualnej strategii i podejścia do profilaktyki, terapii i/lub ustalenia czynników wpływających na zdrowie badanej osoby. Osiągnięcie zamierzonego rezultatu będzie wymagać poszukiwania zastosowań nowych odkryć naukowych, wynikających z badań podstawowych genomu, transkryptomu i proteomu. Organizacja ciągów technologicznych laboratorium DNAi oraz doposażenie w aparaturę naukowo-badawczą ułatwia wejście na rynek badań medycznych i umożliwia dalsze inwestycje, w tym, wzmocnienie działu badań naukowych, rozwoju biotechnologicznego oraz innowacji.
Niezależnie od badań prowadzonych przez laboratorium, DNAi nawiązuje współpracę z innymi jednostkami prowadzącymi specjalistyczne badania genetyczne chorób rzadkich, tak by zbudować konkurencyjną, w skali ogólnoświatowej, sieć jednostek oferujących największą liczbę testów genetycznych, prezentowanych na jednej, spójnej platformie  IT, umożliwiającej wprowadzenie bezpośrednich badań powiązanych z analizą bioinformatyczną.

Już w krótce udostępnimy badania w dziedzinie spersonalizowanej medycyny molekularnej obejmującej:
a)    testy predyspozycji do chorób dziedzicznych, w tym nowotworowych,
b)    testy z dziedziny nutrigenomiki, w spersonalizowanej medycynie żywienia,
c)    testy z dziedziny genomiki kosmetycznej w spersonalizowanej medycynie estetycznej,
d)    testy z dziedziny farmakogenomiki, w spersonalizowanej  farmakoterapii,
e)    testy z dziedziny genomiki sportowej, w spersonalizowanej medycynie sportowej,
f)    testy genetyczne zakażeń mikrobiologicznych w oparciu o zabezpieczony materiał biolog.

 

Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania wykonywane są w Polsce w najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej POUFNOŚCI. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji: "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania genetyczne wykonywane są w Polsce w możliwie najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej poufności. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Liczne zlecenia SĄDÓW w zakresie prowadzonych analiz genetycznych, skłoniły nas do przygotowania oferty dla Medycyny Sądowej. Wykonywane testy DNA prowadzone są w oparciu o największą liczbę badanych układów STR (16-41), a unikatowe na rynku badania mitochondrialnego DNA (mtDNA) gwarantują skuteczność identyfikacji nawet przy mocno zniszczonych śladach biologicznych. Miło nam także poinformować, że laboratorium zakończyło prace nad nowymi zestawami do pobierania i zabezpieczania materiału genetycznego DNAiTest® oraz DNAiPak®, które znajdują zastosowanie w badaniach takich jak: protokolarne ustalanie spornego ojcostwa, genealogia w sprawach spadkowych, identyfikacja genetyczna ludzi, zwierząt, fragmentów roślin i grzybów.