EKSPERTYZY KRYMINALISTYCZNE DLA PROKURATUR - BADANIE OJCOSTWA \_\_\_\_gDNA_/_/_/_/ ALIMENTY na dziecko.

Ekspertyzy Kryminalistyczne

Szanowni Państwo !

Centrum Informacji Genetycznych DNAi zajmujemy się nie tylko wydawaniem profesjonalnych ekspertyz biegłych ale również opracowywaniem nowych technologii w zakresie badań wykorzystywanych w kryminalistyce i medycynie sądowej. Dzięki naukowo-technologicznemu podejściu do badań jesteśmy zawsze o krok przed innymi jednostkami, które zajmują się wyłącznie analizą materiałów dowodowych i korzystają z zewnętrznych opracowań. Nowe technologie umożliwiają znacznie większą skuteczność i dokładność badań. Badania prowadzimy na 27 układach STR (największa liczba rutynowo badanych układów w Polsce) oraz na mitochondrialnym DNA (mtDNA). Cennik produktów i usług

Rutynowe badania alleli w somatycznych układach STR obejmują 27 układów tj: AMEL, D3S1358, D1S1656, D2S441, D10S1248, D13S317, Penta E, D16S539, D18S51, D2S1338, CSF1PO, Penta D, TH01, vWA, D21S11, D7S820, D5S818, TPOX, D8S1179, D12S391, D19S433, SE33, D22S1045, DYS391, FGA, DYS576, DYS570, co łącznie daje pewność wyniku, nieosiągalną z wykorzystaniem innych technologii. 

Współpracujemy ściśle z licznymi ośrodkami specjalizującymi się w badaniach daktyloskopijnych, traseologicznych, audiowizualnych, komputerowych, balistycznych, mechanoskopijnych. Stąd możemy przygotować dla Państwa skomplikowane, wielowątkowe ekspertyzy kryminalistyczne, wykonywane przez uznanych biegłych sądowych z wieloletnim stażem pracy. Wystarczy wysłać do nas materiał dowodowy lub poinformować nas o konieczności jego odbioru, a my już zajmiemy się resztą. Do opracowanych przez nas testów należą m.in.:

 • traceDNA® isolation Kit, zestaw umożliwiający wydajną izolację DNA z mikrośladów biologicznych, który zwiększa czułość i skuteczność badań do poziomu nieosiągalnego klasycznymi metodami oczyszczania DNA, stosowanymi w większości laboratoriów kryminalistycznych;
 • mtDNAtest®-human, zestaw umożliwiający identyfikację osób na podstawie mitochondrialnego DNA pozyskanego z nawet mocno zniszczonego materiału dowodowego;
 • mtDNAtest®-animal, zestaw umożliwiający identyfikację zwierząt na podstawie mikrośladów materiału dowodowego w sprawach z udziałem zwierząt (pogryzienia, kłusownictwo, nielegalny handel i inne);
 • rDNAtest®-bacteria, która umożliwia oznaczenie profilu mikrobiologicznego śladów dowodowych,
 • ITStest®-plant & fungi, technologia, która ma zastosowanie w ustalaniu profilu śladów biologicznych zanieczyszczonych materiałem roślinnym, grzybami, jak również precyzyjne oznaczanie gatunków a nawet odmian roślin zakazanych prawnie (np. Konopii) i grzybów. Więcej na ten temat znajdą Państwo na naszych stronach dedykowanych nowym technologiom: mtDNAtest.pl

 

W związku z przygotowaniem Prokuratury i Sądów do szybkiego reagowania na wydarzenia wymagające ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie identyfikacji genetycznej i biochemicznej materiałów dowodowych,  w laboratorium DNAi przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę i program rabatowy na szybką identyfikację genetyczną (do 7-15 dni roboczych) sprawców zdarzeń, w których materiały dowodowe zostaną przez przez Państwa zebrane.

Dodatkowo uruchomiliśmy serwis szybkich  jakościowych testów narkotykowych, co z pewnością ułatwi i znacznie przyspieszy Państwa pracę. Dla jednostek stale korzystających z naszych usług przygotowaliśmy program rabatowy, dzięki któremu na każde kolejne zamówienie, będziemy mogli udzielić Państwu większego rabatu obniżając tym samym istotnie koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Jednostki, które korzystają z naszych usług mogą liczyć na priorytetowe traktowanie ich spraw jak również pełną pomoc fachową w obniżaniu nkosztów postępowania, przygotowaniu zlecenia oraz interpretacji wyników badań.

Prosty, acz technologicznie zaawansowany schemat wykonywanych badań umożliwia szybkie uzyskiwanie bardzo dokładnych wyników badań, jak zostało to przedstawione na schemacie naszej technologii ITStest-plant & fungi:

ITStest-plant & fungi - metoda badania

Prócz powyżej przedstawionej minimalizacji kosztów postępowania, równocześnie obowiązuje program rabatowy związany z liczbą badanych prób (im więcej tym niższa wartość pojedynczego badania), przedstawiony w szczegółowej ofertcie, wysłanej do Państwa jednostki. Chętnie przygotujemy szybką wycenę badań do każdej prowadzonej przez Państwa sprawy.

Naszym największym atutem jest SZYBKOŚĆ I WYSOKA SKUTECZNOŚĆ prowadzonych przez nas badań genetycznych, biochemicznych oraz innych, wynikających ze współpracy z różnymi jednostkami, specjalizującymi się w: badaniach daktyloskopijnych, traseologicznych, audiowizualnych, komputerowych, balistycznych, mechanoskipijnych i wielu innych. Stąd możemy przygotować dla Państwa skomplikowane, wielowątkowe ekspertyzy kryminalistyczne, wykonywane przez uznanych biegłych sądowych z wieloletnim stażem pracy. 

UNIKATOWY SYSTEM IDENTYFIKACJI GENETYCZNEJ ZWIERZĘCYCH ŚLADÓW DNA!

W odpowiedzi na wzrastającą liczbę spraw sądowych i prokuratorskich, w których niezbędne jest ustalenie ewentualnego udziału zwierząt w rozpatrywanych zdarzeniach, pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z naszej usługi identyfikacji genetycznej zwierząt.

Laboratorium DNAi oferuje po raz pierwszy w Polsce unikatową usługę sekwencjonowania wysoce zmiennych fragmentów DNA w oparciu o nowoczesną i niezawodną metodę sekwencjonowania DNA, umożliwiającą nie tylko stwierdzenie w mikrośladzie gatunku zwierząt ale również ustalenie czy DNA zwierzęcia z mikrośladu pochodzi od tego samego zwierzęcia, od którego można pobrać materiał porównawczy.

Technologia umożliwia identyfikację genetyczną niemal każdego gatunku kręgowca z takich śladów jak: krew, ślina, odchody, sierść, naskórek i inne...
   
Przykładowe zastosowania:

 • wypadki drogowe z udziałem zwierzat, potrącenia zwierząt, 
 • kłusownictwo i nielegalny odstrzał zwierząt,
 • kradzieże zwierząt, zwłąszcza tych o wysokiej cenie jednostkowej,
 • nielegalna sprzedarz zwierząt,
 • analiza przedmiotów mających kontakt ze zwierzętami (naskórek)
  związanych z nielegalnym przechowywaniem zwierząt,
 • wtargnięcia na posesje prywatne,
 • pogryzienia przez psy,
 • analiza i ustalanie rodowodu zwierząt,
 • szkody wyrządzone przez zwierzęta,
 • i wiele innych...

 

OFERTA SPECJALNA:

Oferta współpracy w zakresie BADAŃ GENETYCZNYCH
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy nowy program stałej współpracy na rok 2021, dzięki któremu na każde kolejne zamówienie, będziemy mogli udzielić Państwu większego rabatu.


•    Zapewniamy innowacyjny system MONITOROWANIA POSTĘPU PROWADZONYCH ANALIZ i odbierania wyników za pośrednictwem internetowego systemu zabezpieczonego indywidualnym hasłem (Elektroniczny System Wydawania wyników), dzięki któremu mają Państwo bezpośredni wpływ na proces analizy,
•    Oferujemy NAJKRÓTSZY CZAS REALIZACJI (zwykle, w standardowych ekspertyzach 7-15 dni), wysoką skuteczność  oraz czytelność wyników,
•    Zapewniamy pełną informację, konsultację i doradztwo w zakresie prowadzonych badań,
•    Nasz BIEGŁY SĄDOWY WYDAJE JEDNOZNACZNĄ EKSPERTYZĘ Z BADANIA,
•    Oferujemy NAJWYŻSZĄ NA RYNKU PEWNOŚĆ WYNIKU, dzięki rutynowo prowadzonej analizie 15-19 certyfikowanych układów STR oraz analizie mitochondrialnego DNA, umożliwiającego przeprowadzenie identyfikacji DNA nawet bardzo zniszczonych śladów (posiadamy unikatowe w Polsce certyfikaty GEDNAP mtDNA). Gwarantujemy pełną ochronę danych osobowych i pełne bezpieczeństwo materiałów dowodowych.


Oferujemy Państwu jedne z najskuteczniejszych analiz kryminalistycznych, wykonywanych rutynowo przez biegłego sądowego w zakresie identyfikacji genetycznej i biochemicznej (analiz DNA, oznaczania rodzaju materiału: krew, ślina, nasienie, mocz, substancje narkotykowe itp.).
Badania genetyczne wykonywane są rutynowo na 15-19 somatycznych układach STR z możliwością rozszerzenia badań do 23 somatycznych układów STR a łącznie z analizą chromosomu Y aż do 41 układów STR  (największa pewność!!!) w czasie  do 10 dni (sprawy standardowe) w naszym laboratorium.  Co ważne, wykonujemy również unikatowe w Polsce badania mitochondrialnego DNA (mtDNA) umożliwiające identyfikację genetyczną nawet przy bardzo zniszczonych mikrośladach biologicznych, a badania te uwiarygodnione są posiadanymi przez nas międzynarodowymi certyfikatami GEDNAP.

Z myślą o Państwa pracy przygotowaliśmy:
Zalpraszamy do lektury.
Wszystkie formalności mogą Państwo załatwić w naszym biurze:
 • ul. Bałtycka 3, 31-214 Kraków (laboratorium)

Dzięki licznym Państwa zamówieniom, automatyzacji i standaryzacji  procesu badań udało nam sie jeszcze bardziej podnieść jakość świadczonych usług, zmniejszając jednocześnie z korzyścią dla Państwa cenę badania.

Rozwój nauki i technologii na przestrzeni wieków pozwolił opracować setki technik badawczych , które w dzisiejszych czasach potrafią właściwie ze stuprocentowym prawdopodobieństwem wskazać winnego.

Certyfikowane laboratorium Identyfikacji Genetycznej DNAi oferuje Państwu wykonywanie profesjonalnych ekspertyz kryminalistycznych.

 

 
Mając na uwadze, iż w niektórych postępowaniach karnych termin wydania opinii biegłego sądowego ma kluczowe znaczenie dla sprawy, opracowujemy ekspertyzę w najkrótszych terminach realizacji, bo w ciągu 7-15 dni roboczych.

Wykonywane przez nas badania genetyczne charakteryzuje wysoki współczynnik skuteczności, a wydawane ekspertyzy stanowią niepodważalny dowód w postępowaniu sądowym i karnym.

Potwierdzeniem jakości prowadzonych badań są uzyskane przez nas międzynarodowe certyfikaty GEDNAP!


Badania prowadzimy w oparciu o stosowane na całym świecie procedury i standardy badań pokrewieństwa, z uwzględnieniem zaleceń Komisji Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.


  W laboratorium DNAi stawiamy na rzetelność i dokładność uzyskiwanych  wyników, dlatego badania kryminalistyczne wykonujemy dwukrotnie. Prace laboratoryjne prowadzimy w logicznie ustalonej kolejności, umożliwiającej obniżenie kosztów ekspertyzy.

 • Na początku z wyizolowanego materiału dowodowego wykluczamy mikroślady niebędące materiałem biologicznym przez wykonanie jakościowej analizy pod kątem obecności krwi, śliny, moczu lub spermy.
 • Następnie z wyizolowanego materiału biologicznego wykluczamy mikroślady niebędące pochodzenia ludzkiego przez zastosowanie metody PCR, która jednocześnie umożliwia określenie, czy dany mikroślad zawiera dostateczną ilość DNA, wymaganą do przeprowadzenia analizy genetycznej układów STR. Koszt takiego wstępnego badania jest 13-krotnie niższy od bezpośredniej oceny genetycznej układów STR, co umożliwia obniżenie kosztów ekspertyzy o wartość analizy nieprzydatnego kryminalistycznie materiału biologicznego.
 • Podczas ostatniego etapu badań wykonujemy analizy genetyczne co najmniej 15 niezależnych układów STR, wyłącznie na pozytywnie ocenionym wcześniej materiale dowodowym.

Jak wygląda proces analizy:

W celu przeprowadzenia analizy identyfikacji genetycznej prosimy o:

 • złożenie pisemnego zlecenia na przeprowadzenie badań genetycznych, z opisem materiału dowodowego oraz pozostałych materiałów informacyjnych umożliwiających sprawne przeprowadzenie procesu analitycznego - przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny z naszym konsultantem,
 • dostarczenie materiału do badań na adres Pracowni Kryminalistyki i Badań Ojcostwa wraz ze zleceniem badania.

Po dostarczeniu materiału biologicznego do naszej Pracowni Identyfikacji Genetycznej materiał dowodowy podlega restrykcyjnej procedurze zmierzającej do zabezpieczenia wszystkich śladów biologicznych i przeprowadzenia rzetelnej analizy genetycznej, w tym: zakodowanie i zabezpieczenie badanych próbek oraz rozpoczęcie analizy genetycznej.

Wynik badań genetycznych udostępniany jest zleceniodawcy w formie pisemnej ekspertyzy, z zaznaczeniem wszystkich alleli, które zostaną zidentyfikowane w 15-stu somatycznych układach genetycznych typu STR + układ amelogeniny (marker płci). Wyniki będą wydawane wyłącznie zleceniodawcy, po uzgodnieniu formy przekazania.

 

 

 

  Laboratorium DNAi posiada również unikalne w Polsce certyfikaty analizy sekwencyjnej mitochondrialnego DNA w zmiennych rejonach mtDNA-HVI i mtDNA-HVII oraz certyfikat identyfikacji biochemicznej mikrośladów biologicznych. Powyższe certyfikaty konkretnie wskazują i gwarantują  najwyższą jakość wykonywanych badań, wiarygodność oraz pewność uzyskiwanych wyników. Testy biegłości w badaniach genetycznych GEDNAP rekomendowane są między innymi przez Europejską Sieć Instytutów Kryminalistycznych (ENFSI).

WIARYGODNOŚĆ

Miło nam Państwa poinformować, że Centrum Informacji Genetycznych DNAi w Krakowie uzyskało certyfikaty GEDNAP, które świadczą o najwyższym poziomie biegłości ekspertów laboratorium DNAi w zakresie metod i procedur wykorzystywanych w badaniach DNA oraz identyfikacji genetycznej i biochemicznej. Test GEDNAP [1,2] uznawany jest na całym świecie jako najbardziej wymagający sposób walidacji metod pracy laboratorium w zakresie medycyny sądowej i kryminalistyki.

Instytucja przeprowadzająca testy GEDNAP (ang. The German DNA Profiling Group - proficiency testing) uważana jest za światowe centrum naukowo-badawcze, które wyznacza normy jakości i standardy badań w medycynie sądowej i kryminalistyce. Specjaliści zespołu DNAi wraz z biegłym sądowym wykazali się bezbłędnym wykonaniem najnowszych testów GEDNAP, które obejmowały m.in. ustalanie profili jądrowego DNA na podstawie autosomalnych układów STR, rekomendowanych przez Europejską Sieć Instytutów Kryminalistycznych ENFSI (ang. The European Network of Forensic Science Institutes), EDNAP (ang.The European DNA Profiling Group), Narodowy Instytut Standardów i Technologii NIST (ang. The National Institute of Standards and Technology), jak również amerykański program CODIS (ang. Combined DNA Index System), który wspiera FBI (ang. The Federal Bureau of Investigation) [2,3].

[1] Rand S, Schürenkamp M, Brinkmann B. The GEDNAP (German DNA profiling group) blind trial concept. Int J Legal Med. 2002 Aug;116(4):199-206. Epub 2002 Mar 28.
[2] Schneider PM, Fimmers R, Keil W, Molsberger G, Patzelt D, Pflug W, Rothämel T, Schmitter H, Schneider H, Brinkmann B. The German Stain Commission: recommendations for the interpretation of mixed stains. Int J Legal Med. 2009 Jan;123(1):1-5.
[3] Butler JM, Hill CR. Biology and Genetics of New Autosomal STR Loci Useful for Forensic DNA Analysis. National Institute of Standards and Technology Applied Genetics Group Gaithersburg, Maryland United States of America. Forensic Science Review. 1042-7201/24-01/Jan. 2012.

 

Doświadczenie naszych pracowników w zakresie biochemii, biotechnologii, diagnostyki genetycznej, medycyny molekularnej i medycyny sądowej, gwarantują doskonałą jakość prowadzonych analiz i pewność uzyskiwanych wyników. Badania genetyczne wykonywane są przez ekspertów z wieloletnim naukowym i diagnostycznym doświadczeniem, które wielokrotnie umożliwiło powołanie ich w charakterze specjalistów biegłych sądowych w dziedzinie badań DNA.

 

 

ekshumacja, ekshumacja Olewników, ekshumacja Olewnika, ekshumacja zwłok Krzysztofa Olewnika, Ekshumacja zwłok Olewnika, Olewnik ekshumacja, ekshumacja olewnik, Gdańska prokuratura, Gdańska Prokuratura Apelacyjna, Zbigniew Niemczyk, zwłoki Olewnika, Zwłoki Krzysztofa Olewnika, ekshumacja generała Sikorskiego, Ekshumacja Sikorskiego, Ekshumacja gen. Sikorskiego, Ekshumacja gen Sikorskiego, Ekshumacja zwłok, ekshumacja, mtDNA,

24.01.2022 - 5, 11-12 LISTOPAD 2021 - DNI WOLNE

Uprzejmie informujemy, że w dniach 5, 11, 12 LISTOPADA 2021 r, Centrum Informacji Genetycznych DNAi będzie nieczynne. Wszelkie zapytania e-mailowe i telefoniczne będziemy realizować we wszystkich pozostałych dniach roboczych. Pozdarwiamy Zespół...

24.01.2022 - NOWOŚĆ! Prywatne badanie ojcostwa - PROMOCJA!

Prywatne badanie ojcostwa w jeszcze niższej cenie - TYLKO 649 zł  do 24 PAŹDZIERNIKA 2021 r. Największa pewność wyników na rynku, gwarantowana badaniem 27 układów STR! Więcej informacji pod numerem telefonu: 533-404-301. ZYSKAJ...

24.01.2022 - ArtGen21 - obraz Twojego DNA (07.04.-26.05.2021)

Promocja wizualizacji kodu DNA. TWÓJ POMYSŁ NA PREZENT Z OKAZJI DNIA MATKI. PODARUJ NAJBLIŻSZEJ OSOBIE SPERSONALIZOWANY PREZENT! Oferta ważna do 26.05.2021 r.!  
przeczytaj więcej »
Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania wykonywane są w Polsce w najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej POUFNOŚCI. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji: "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania genetyczne wykonywane są w Polsce w możliwie najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej poufności. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Liczne zlecenia SĄDÓW w zakresie prowadzonych analiz genetycznych, skłoniły nas do przygotowania oferty dla Medycyny Sądowej. Wykonywane testy DNA prowadzone są w oparciu o największą liczbę badanych układów STR (16-41), a unikatowe na rynku badania mitochondrialnego DNA (mtDNA) gwarantują skuteczność identyfikacji nawet przy mocno zniszczonych śladach biologicznych. Miło nam także poinformować, że laboratorium zakończyło prace nad nowymi zestawami do pobierania i zabezpieczania materiału genetycznego DNAiTest® oraz DNAiPak®, które znajdują zastosowanie w badaniach takich jak: protokolarne ustalanie spornego ojcostwa, genealogia w sprawach spadkowych, identyfikacja genetyczna ludzi, zwierząt, fragmentów roślin i grzybów.