Genealogia genetyczna - pochodzenie - BADANIE OJCOSTWA \_\_\_\_gDNA_/_/_/_/ ALIMENTY na dziecko.

Genealogia genetyczna - pochodzenie

 

POZNAJ SWOJE DRZEWO GENEALOGICZNE SIĘGAJĄCE WIELE TYSIĘCY LAT WSTECZ! 

Wykorzystywane w naszym laboratorium nowe metody badań DNA dają możliwość wglądu w przeszłość genetyczną i ustalenia korzeni genealogicznych. Niesamowite możliwości jakie dają współczesne metody biologii molekularnej umożliwiają weryfikację: więzi rodzinnych, dziedziczonych nazwisk, określenie pochodzenia grup przodków, gałęzi rodów oraz szlaków migracji na przestrzeni tysięcy lat wstecz. Informacje te jako ostateczne i rozstrzygające doskonale uzupełnią wyniki badań klasycznej genealogii, skracają czas poszukiwań i wskazują na nowe źródła udokumentowanej informacji.

W badaniach genealogicznych wykorzystuje się dwa typy DNA:

  • jądrowe DNA (nDNA) chromosomu Y, dziedziczonego wyłącznie w linii męskiej, umożliwiającego np. ustalenie korzeni nazwiska. Wynikiem badania jest PROFIL GENETYCZNY CHROMOSOMU Y, przedstawiony jako zestaw numerycznie oznaczonych alleli układów STR chromosomu Y, które jako profil  wprowadzane są następnie do bioinformatycznych baz danych zawierających tysiące profili genetycznych chromosomu Y wcześniej przebadanych osób. Analiza ma na celu porównanie Państwa profilu z profilami osób w Polsce i na całym świecie, a tym samym określenie Państwa pochodzenia w linii męskiej.
  • mitochondrialne DNA (mtDNA), dziedziczone z pokolenia na pokolenie w linii żeńskiej (syn dziedziczy mtDNA matki ale nie przekazuje go dalej swoim potomkom). Wynikiem badania jest PROFIL GENETYCZNY mtDNA, przedstawiony jako zestaw numerycznie oznaczonych alleli miejsc SNP mitochondrialnego DNA, które jako profil wprowadzane są następnie do baz zawierających profile wcześniej przebadanych osób. Analiza ma na celu porównanie Państwa profilu z profilami osób w Polsce i na całym świecie, a tym samym określenie Państwa pochodzenia w linii żeńskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z Biuletynem Informacji Technologicznej Kryminalistyki i Medycyny Sądowej BITKiMS, prezentującym problematykę badań mitochondrialnego DNA (mtDNA).

Zarówno chromosom Y jak i mtDNA na przestrzeni wieków zmieniały się (mutowały):

  • wystarczająco powoli by zachować cechy charakterystyczne dla poszczególnych grup populacji odseparowanych od siebie przestrzennie przez kontynenty języki i zwyczaje, ale jednocześnie
  • wystarczająco szybko by móc ustalić pokrewieństwo współczesne między poszczególnymi osobami.


W badaniach wykorzystujemy zatem sekwencje konserwatywne ewolucyjnie (niezmienne na przestrzeni setek pokoleń) jak również miejsca DNA, które mogą ulec zmianie nawet w ciągu jednego pokolenia, dzięki czemu możliwym jest stworzenie mapy genealogicznej pokrewieństwa zarówno między badanymi osobami  jak również grupami etnicznymi i całymi populacjami, ustalając Państwa pochodzenie aż od czasów powstania człowieka we Wschodniej Afryce.

 

Doświadczenie naszych pracowników w zakresie biochemii, biotechnologii, diagnostyki genetycznej, medycyny molekularnej i medycyny sądowej, gwarantują doskonałą jakość prowadzonych analiz i pewność uzyskiwanych wyników. Badania genetyczne wykonywane są przez ekspertów z wieloletnim naukowym i diagnostycznym doświadczeniem, które wielokrotnie umożliwiło powołanie ich w charakterze specjalistów biegłych sądowych w dziedzinie badań DNA.

Gwarantujemy Państwu najwyższą na rynku pewność wyniku, krótkie terminy realizacji oraz pełną ochronę danych osobowych.

Zapraszamy do elektronicznego systemu zamówień.

genealogia, genealogiczny, genetyczna genealogia,

 

Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania wykonywane są w Polsce w najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej POUFNOŚCI. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji: "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania genetyczne wykonywane są w Polsce w możliwie najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej poufności. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Liczne zlecenia SĄDÓW w zakresie prowadzonych analiz genetycznych, skłoniły nas do przygotowania oferty dla Medycyny Sądowej. Wykonywane testy DNA prowadzone są w oparciu o największą liczbę badanych układów STR (16-41), a unikatowe na rynku badania mitochondrialnego DNA (mtDNA) gwarantują skuteczność identyfikacji nawet przy mocno zniszczonych śladach biologicznych. Miło nam także poinformować, że laboratorium zakończyło prace nad nowymi zestawami do pobierania i zabezpieczania materiału genetycznego DNAiTest® oraz DNAiPak®, które znajdują zastosowanie w badaniach takich jak: protokolarne ustalanie spornego ojcostwa, genealogia w sprawach spadkowych, identyfikacja genetyczna ludzi, zwierząt, fragmentów roślin i grzybów.