Praca- diagnosta laboratoryjny - BADANIE OJCOSTWA \_\_\_\_gDNA_/_/_/_/ ALIMENTY na dziecko.

Praca- diagnosta laboratoryjny

BioTe21 Praca 

PRACA W LABORATORIUM - DIAGNOSTA LABORATORYJNY 


Miejsce pracy: Kraków
Region:  małopolskie

Opis stanowiska:

•Praca w laboratorium: medyczne badania genetyczne,
ustalanie ojcostwa, identyfikacja genetyczna na rzecz prokuratur,
analizy bioinformatyczne, analizy biochemiczne,
•nawiązywanie kontaktów z NZOZ-ami, Prokuraturami, Komendami Policji, hurtowniami farmaceutycznymi, aptekami, etc.
•promocja badań genetycznych; 
•przygotowywanie tekstów naukowych do oferty firmy.

Wymagania:

•wykształcenie wyższe, biomedyczne: analityka medyczna, biotechnologia, biologia molekularna (wymagana legitymacja KIDL - wymogi formalno prawne)
•doświadczenie zawodowe mile widziane,
•język angielski na bardzo dobrym poziomie;
•bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
•znajomość programów graficznych - np. Corel Draw, Adobe Photoshop, mile widziana;
•komunikatywność, miła aparycja i wysoki poziom kultury osobistej, samodzielność i kreatywność,
•czynne prawo jazdy kat. B, firma zapewnia samochód.

 

 

 

Z technologicznego punktu widzenia, nasze badania DNA wykorzystują prosty, nieinwazyjny sposób pobierania DNA z komórek jądrzastych jamy ustnej (wymaz za pomocą naszego zestawu) i umożliwia jednoznaczne określenie statusu zmian, co ma ogromne znaczenie w precyzyjnym ustaleniu rokowania jak również w doborze właściwych środków i strategii prewencyjnych dla osób u których wykryto zmiany genetyczne predysponujące do różnych chorób w tym nowotworowych, neurodegeneracyjnych (usługa medycznej diagnostyki genetycznej)  jak również badań identyfikacyjnych w tym testów DNA na ojcostwo, ustalania ojcostwa dla celów sądowych oraz analiz genetycznych na rzecz prokuratur i policji (usługa badań ojcostwa oraz identyfikacji genetycznej). Nie bez znaczenia w osiągnięciu Państwa sukcesu może być rozwinięta przez nas współpraca z naszymi artystami w zakresie wizualizacji kodu DNA (usługa ArtGen21).

 

Przebieg badań genetycznych:

 • Badania Genetyczne można wykonać za pomocą Zestawu, który można zamówić u nas w biurze, zakupić w sklepie na naszej stronie internetowej (łatwość zabezpieczania i transportu DNA istotnie może zmienić upowszechnienie badań)
 • Zabezpieczone DNA można przesłać do naszego laboratorium przesyłką pocztową,
 • Wyniki badań wydawane są przez biegłego pisemnie oraz na żądanie telefonicznie (po uprzednim ustaleniu hasła) jak również za pomocą kodowanego, elektronicznego systemu wydawania wyników. W przypadku stwierdzenia mutacji w badaniach diagnostycznych, pacjent kierowany jest od razu do najbliższej współpracującej poradni genetycznej gdzie pacjent uzyskuje fachową pomoc.

 

 WYRÓŻNIAMY SIĘ:

 • Najwyższą dostępną czułością badań, potwierdzoną unikatowymi międzynarodowymi certyfikatami biegłości w analizie mitochondrialnego DNA (mtDNA),  która gwarantuje skuteczność identyfikacji i badań pokrewieństwa nawet przy mocno zniszczonych śladach biologicznych,
 • Licznymi nagrodami i certyfikatami prowadzonych badań,
 • Posiadaniem wysokorozdzielczej aparatury analitycznej we własnym Laboratorium,
 • Możliwością załatwienia wszystkich formalności w ciągu kilku minut w jednym miejscu 
 • Najwyższą pewnością uzyskiwanych wyników potwierdzanych (rzadko w Polsce) prowadzoną analizą biostatystyczną wszystkich wykonywanych badań,

 • Współpracą z licznymi jednostkami naukowo-badawczymi w Polsce i na świecie, umożliwiającą opracowywanie i ciągłe wdrażanie nowych technologii genetycznych przez naszych biegłych ekspertów,
 • Najwyższymi na rynku standardami pracy laboratorium, umożliwiającymi prowadzenie bardzo wymagającej diagnostyki genetycznej również w medycynie molekularnej
 • Wyjątkową dbałością o absolutną poufność wyników, dostępnych wyłącznie zleceniodawcy,
 • Optymalną, niską ceną testów DNA, możliwą do uzyskania dzięki Państwa licznym zamówieniom.

 

BioTe21 biuro          BioTe21 Biuro

Informacje dodatkowe: 

Medyczna diagnostyka genetyczna to prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny molekularnej, dzięki której możliwe jest przeprowadzenie badań i uzyskanie istotnych informacji medycznych wyprzedzających kliniczne pojawienie się schorzenia. Mając do dyspozycji narzędzie w postaci testów genetycznych można z dużym prawdopodobieństwem określić ryzyko zachorowania, uzupełnić i potwierdzić obecność dziedzicznego obciążenia genetycznego, a przede wszystkim uświadomić pacjenta, jego rodzinę oraz lekarza o korzyściach podjęcia świadomych działań prewencyjnych czy wcześniejszego wkroczenia z celowaną terapią. PODSTAWOWYM PROBLEMEM ZASTOSOWANIA ODPOWIEDNIO WCZESNEGO POSTĘPOWANIA ZAPOBIEGAJĄCEGO WYSTĄPIENIU CHORÓB UWARUNKOWANYCH DZIEDZICZNIE JEST NIEDOSTĘPNOŚĆ TYCH BADAŃ I BRAK DZIAŁAŃ NA RZECZ ICH UPOWSZECHNIENIA (WPROWADZENIA POD STRZECHY). Odpowiedzią na poważny problem braku świadomości społecznej konieczności wykonywania takich badań jest niniejsza oferta współpracy. W przypadku pacjentów genetycznie obciążonych, wcześnie wykonana diagnostyka umożliwia zwiększenie prawdopodobieństwa przeżycia jak również polepszenie jakości życia w trakcie przebiegu choroby. Sama świadomość człowieka o posiadanych mutacjach genetycznych ma znaczny wpływ na jego skłonność do rzetelnego i częstszego kontrolowania parametrów potencjalnej choroby tak jak np częściej wykonywana mammografia w przypadku stwierdzenia obecności mutacji genu BRCA. Wczesne wykrycie predyspozycji do chorób dziedzicznych, nawet kilkanaście lat przed wystąpieniem objawów klinicznych, pozwala przy zastosowaniu odpowiedniej diety, regularnych badań i zmianie stylu życia zdecydowanie zwiększyć szanse obniżenia ryzyka zachorowania lub wystarczająco wczesne rozpoznanie pierwszych objawów fizycznych choroby, umożliwiających przeprowadzenie skutecznej terapii. Najważniejsza jest SAMOŚWIADOMOŚĆ, że predyspozycja do wystąpienia choroby nie jest równoznaczna z zachorowaniem!!! Świadomość predyspozycji może zapobiec wystąpieniu choroby lub umożliwić jej wykrycie na etapie całkowicie wyleczalnym.


Uwaga: Brak mutacji w przebadanych rejonach DNA (miejscach SNP) oznacza brak predyspozycji dziedzicznych do występowania "jednostki chorobowej" sprzężonej z występowaniem określonej mutacji w badanym miejscu sekwencji DNA. Brak jednak mutacji w przebadanym zakresie sekwencji DNA nie oznacza braku możliwości wystąpienia innych mutacji predysponujących do "jednostki chorobowej" w innym miejscu sekwencji DNA. Należy pamiętać również, że na wystąpienie zarówno dziedzicznej jak i niedziedzicznej formy jednostki chorobowej istotny wpływ mają zależne od nas zewnętrzne, szkodliwe czynniki środowiskowe. Poznawana dopiero zależność struktury i funkcji ludzkiego genomu zobowiązuje do ciągłej aktualizacji wiedzy w zakresie sprzężeń poszczególnych mutacji z badaną "jednostką chorobową", czego wynikiem jest konieczność aktualizacji technologii diagnostycznych i najczęściej zwiększenia liczby badanych mutacji, odpowiedzialnych za poszczególne "jednostki chorobowe". 

 

BioTe21 Lekarz

 

 

 

 

Praca, oferty pracy, oferta pracy, job, jobs, pracuj.pl, jobs.pl, praca.pl, gazetapraca.pl, kariera, kariera.pl, jobpilot.pl, praca.gov.pl, praca.org, praca.gratka.pl,

 

 

 

Praca, oferty pracy, oferta pracy, job, jobs, pracuj.pl, jobs.pl, praca.pl, gazetapraca.pl, kariera, kariera.pl, jobpilot.pl, praca.gov.pl, praca.org, praca.gratka.pl,

 

WYTYCZNE SKŁADANIA OFERT WSPÓŁRACY:

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać z imieniem i nazwiskiem w nazwie pliku, na adres Laboratorium.

 

W tytule wiadomości prosimy napisać: "DIAGNOSTA LABORATORYJNY"

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania wykonywane są w Polsce w najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej POUFNOŚCI. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji: "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania genetyczne wykonywane są w Polsce w możliwie najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej poufności. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Liczne zlecenia SĄDÓW w zakresie prowadzonych analiz genetycznych, skłoniły nas do przygotowania oferty dla Medycyny Sądowej. Wykonywane testy DNA prowadzone są w oparciu o największą liczbę badanych układów STR (16-41), a unikatowe na rynku badania mitochondrialnego DNA (mtDNA) gwarantują skuteczność identyfikacji nawet przy mocno zniszczonych śladach biologicznych. Miło nam także poinformować, że laboratorium zakończyło prace nad nowymi zestawami do pobierania i zabezpieczania materiału genetycznego DNAiTest® oraz DNAiPak®, które znajdują zastosowanie w badaniach takich jak: protokolarne ustalanie spornego ojcostwa, genealogia w sprawach spadkowych, identyfikacja genetyczna ludzi, zwierząt, fragmentów roślin i grzybów.