Cennik oraz terminy realizacji - BADANIE OJCOSTWA \_\_\_\_gDNA_/_/_/_/ ALIMENTY na dziecko.

Cennik oraz terminy realizacji

Oferta cenowa

Zespół DNAi dokłada wszelkich starań by zachować najwyższą jakość, obniżając jednocześnie ceny badań, które w dniu dzisiejszym (łącznie z podatkiem VAT) kształtują się następująco: 

Oznaczenie testu

Kategoria/
przeznaczenie

Opis testu

Cena brutto (PLN)

Termin realizacji
(dni robocze)

 

 

USTALANIE OJCOSTWA  
DLA CELÓW PRYWATNYCH

 

 

Zestaw 

Materiał do bad. dla celów prywatnych

Zestaw do samodzielnego pobierania materiału biologicznego (wymazów z jamy ustnej).

35

1-5

OJC1

Badanie podstawowe, dla celów prywatnych

Test na ustalenie ojcostwa do celów prywatnych, dla dwóch osób (domniemanego ojca, dziecka). Pobranie materiału od matki nie jest wymagane.  Wynik: potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa (Tak/Nie).

699

7-9

OJCU

Uzupełnienie bad. dla celów prywatnych

Uzupełnienie wyniku badań OJC1 o tabelę alleli wraz z analizą statystyczną, załączanych do ekspertyzy podstawowej, potwierdzającej lub wykluczającej ojcostwo (Tak/Nie).

139

7-9

OJC2

Badanie rozszerzone, 
dla celów prywatnych

Test na ustalenie ojcostwa do celów prywatnych z tabelą alleli i analizą statystyczną, przeznaczony dla trzech osób (domniemanego ojca, dziecka, matki). Pobranie materiału od matki nie jest wymagane lecz polecane.  Wynik: potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa (Tak/Nie). Tabele alleli profilu DNA matki dziecka i domniemanego ojca mogą być przydatne w dalszym postępowaniu. Badanie nie obejmuje protokolarnego pobrania DNA (materiał dostarcza klient).

949

7-9

OJCM

Alternatywne badanie, 
dla celów prywatnych z mikrośladów

Test na ustalenie ojcostwa do celów prywatnych z mikrośladu, obejmuje porównanie dwóch DNA, w tym jednego mikrośladu (bielizna, włosy z cebulkami, patyczki do uszu, chusteczka higieniczna, koszula i wiele innych). Wynik: potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa między dawcami DNA (Tak/Nie). Tabele alleli profilu DNA matki dziecka i domniemanego ojca mogą być przydatne w dalszym postępowaniu. Badanie nie obejmuje protokolarnego pobrania DNA (materiał dostarcza klient).

999

7-9

TestPCR

Test wstępny oceniający przydatność DNA do dalszych badań

Przeprowadzenie badania  ojcostwa /pokrewieństwa z mikrośladów niesie ze sobą ryzyko uzyskania niepełnego profilu genetycznego. W związku z czym proponujemy wykonanie dodatkowego testu PCR, który ustali czy w danym materiale jest wystarczająca ilość DNA. Celem testu jest obniżenie kosztów i wykluczenie na samym początku próbek, które nie nadają się do bardziej kosztownej analizy genetycznej.

169

3-5

 

 

USTALANIE OJCOSTWA 
DLA CELÓW SĄDOWYCH

 

 

OJCS

Badanie 
dla celów sądowych

Test na ustalenie ojcostwa do celów sądowych dla trzech osób (domniemanego ojca, dziecka, matki). Badanie to wymaga protokolarnego pobrania materiału biologicznego (w obecności świadków), w jednej z wielu współpracujących z DNAi jednostek na terenie całego kraju. Pobranie materiału w punkcie pobrań bezpłatne. Wynik: potwierdzenie lub wykluczenie ojcostwa, zaopiniowane przez biegłego sądowego. Ekspertyza wydawana jest wraz z tabelą alleli, analizą statystyczną i jest akceptowana przez większość Sądów.

1490

7-9

 

 

INNE BADANIA GENETYCZNE

 

 

mtDNAtest

Badanie pokrewieństwa w linii matki, jak również identyfikacja zmarłych

Test dla dwóch osób. Obejmuje badanie mitochondrialnego DNA (mtDNA), dziedziczonego wyłącznie w linii matki - ustalania pokrewieństwa między rodzeństwem, ustalanie babcierzyństwa w linii babka-matka-córka. Test wykorzystywany jest również do identyfikacji genetycznej ze zniszczonych śladów, w tym mikrośladów od osób zmarłych.

799

7-9

YSTR

Badanie pokrewieństwa w linii ojca jak również w testach zdrady

Test dla dwóch osób. Obejmuje badanie 17 układów STR chromosomu Y, dziedziczonego wyłącznie w linii ojca - ustalania pokrewieństwa między nieżyjącym ojcem z wykorzystaniem DNA jego braci lub jego ojca, ustalanie pokrewieństwa wnuka i dziadka w linii męskiej. Badanie to wykorzystywane jest również do identyfikacji męskiego DNA w testach zdrady.

799

7-9

ITStest-plant &fungi

Gatunkowa identyfikacja roślin i grzybów

Test umożliwia identyfikację gatunku roślin lub grzybów w dostarczonym do badań materiale. Test wykorzystywany w badaniach naukowych, w przemyśle spożywczym, w kryminalistyce tj. w identyfikacji roślin narkotycznych (np. marihuany), określanie gatunku na podstawie pyłku lub zarodników, występujących w materiale dowodowym.

899

7-9

mtDNAtest-animal

Osobnicza identyfikacja zwierząt

Test identyfikacji genetycznej zwierząt, umożliwiający wskazanie na pojedynczego osobnika (podobnie jak ma to miejsce w przypadku identyfikacji ludzi w badaniach mtDNAtest). Materiałem są ślady biologiczne zwierząt. Test wykorzystywany w badaniach spraw z udziałem zwierząt, jak również w wielu innych prywatnych postępowaniach.

899

7-9

P1

Badanie uzupełniające

Ustalenie pojedynczego profilu genetycznego somatycznych układów STR np. w celu porównania z wcześniej wykonanym profilem.

399

7-9

 

 

BADANIA BIOCHEMICZNE

 

 

BTN

Test zdrady, kryminalistyka

Biochemiczny test na obecność nasienia  na dostarczonym materiale. Test wykorzystywany także a analizie materiałów biologicznych pochodzących z gwałtu.

250

3

BTK

Test zdrady, kryminalistyka

Biochemiczny test na obecność krwi w dostarczonym materiale biologiczny. Test wykorzystywany także w badaniach kryminalistycznych.

250

3

BTS

Test zdrady, kryminalistyka

Biochemiczny test na obecność śliny.

250

3

BTM

Test zdrady, kryminalistyka

Biochemiczny test na obecność moczu.

250

3

TN

Kryminalistyka

Paskowe testy do wykrywania narkotyków i niektórych leków w moczu

Prosimy o kontakt

 

 

 

DODATKOWE USŁUGI

 

 

PPMB

 

Dodatkowa usługa pobrania materiału w punkcie pobrań. Usługa uzupełniająca do badań dla celów prywatnych (OJC1, OJC2) 
- nie dotyczy miasta Krakowa

100

7-9

Ex3

 

Przyśpieszenie procedury badań - EKSPRES

+ 100%

3

Ex5

 

 

+ 50%

5

INFORMACJA: Powyższe testy nie dotyczą wyłącznie badań  ustalania ojcostwa, ale również testów w kierunku określenia pokrewieństwa np.: w linii matki lub ojca.


Gwarantujemy:

  • najwyższą na rynku pewność wyniku, dzięki rutynowo prowadzonej analizie 16-stu somatycznych układów genetycznych typu STR z siedemnastym układem amelogeniny (marker płci),
  • możliwie najkrótszy czas badania, przez zastosowanie nowoczesnej i wysokorozdzielczej aparatury, wykonującej jednocześnie analizy wielu próbek,
  • konkurencyjne ceny badania,
  • ochronę danych osobowych.

Wszystkie potrzebne dane do wykonania badania, jak również same wyniki stanowią tajemnicę firmy i nie będą bez Państwa zgody i wiedzy rozpowszechniane.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Zapraszamy do elektronicznego systemu zamówień i płatności (SKLEP).

Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane przez GEDNAP Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE BADANIE OJCOSTWA jak również protokolarny TEST DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie BADANIA GENETYCZNE wykonywane są w Polsce od 5-7 dni roboczych, w oparciu o międzynarodowe standardy jakości przy zachowaniu absolutnej poufności. Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że w związku z dużym zainteresowanie PROKURATUR i  środowisk zajmujących się badaniami kryminalistycznymi powstał profesjonalny serwis i oferta przeznaczona specjalnie dla tych jednostek. Mając na uwadze, iż w niektórych postępowaniach karnych TERMIN wydania OPINII BIEGŁEGO SĄDOWEGO ma kluczowe znaczenie dla sprawy, oferujemy wysoką skuteczność, NAJKRÓTSZY w Polsce CZAS realizacji (7-15 dni) oraz pełną CZYTELNOŚĆ wydawanych EKSPERTYZ kryminalistycznych. Zapraszamy.
Liczne zlecenia SĄDÓW w zakresie prowadzonych analiz genetycznych, w tym sądowego ustalania ojcostwa i pokrewieństwa, skłoniły nas do wydzielenia tego działu i  utworzenia oferty przeznaczonej dla Medycyny Sądowej. Wykonywane testy DNA prowadzone są w oparciu o największą liczbę badanych układów STR, a unikatowe na polskim rynku badanie genetyczne mitochondrialnego DNA (mtDNA) gwarantuje skuteczność identyfikacji nawet przy mocno zniszczonych śladach biologicznych. Doświadczenie oraz profesjonalizm zespołu DNAi zapewniają jednoznaczność i czytelność wydawanych ekspertyz.  Zapraszamy.