Cennik - BADANIE OJCOSTWA \_\_\_\_gDNA_/_/_/_/ ALIMENTY na dziecko.

Cennik

DOSTĘPNE INFOLINIE:  0 12 266 39 10,   0 507 470 880

Zapytania / Zamówienia: biote21@biote21.com 

 

Oferta cenowa badań pokrewieństwa:

 

Oznaczenie testu Opis testu Cena brutto (PLN) Termin realizacji
(dni robocze)
BioTest-21 Zestaw pozwala na samodzielne pobieranie i zabezpieczanie materiału biologicznego w postaci wymazu z jamy ustnej. 29
1-5
TIG-16TN Podstawowy test na ustalenie ojcostwa dla celów prywatnych, test obejmuje badanie do dwóch osób: materiał pobierany od dziecka, potencjalnego ojca oraz matki. Pobranie materiału od matki nie jest wymagane lecz polecane. Badana liczba układów STR: 16, w przypadku koniecznosci rozszerzana do 19, minimalna gwarantowana liczba układów informatywnych: 11.  Wynik: potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa (Tak/Nie). 849 7-10
TIG-16TN Podstawowy test na ustalenie ojcostwa dla celów prywatnych, test obejmuje badanie do trzech osób: materiał pobierany od dziecka, potencjalnego ojca oraz matki. Pobranie materiału od matki nie jest wymagane lecz polecane. Badana liczba układów STR: 16, w przypadku koniecznosci rozszerzana do 19, minimalna gwarantowana liczba układów informatywnych: 11.  Wynik: potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa (Tak/Nie). 1180 5-7
TIG-16A Rozszerzony o tabelę alleli  test (najczęściej wybierany) na ustalenie ojcostwa (pokrewieństwa) dla celów prywatnych, test obejmuje badanie trzech osób: materiał pobierany od dziecka, potencjalnego ojca oraz matki. Pobranie materiału od matki nie jest wymagane lecz polecane. Badana liczba układów STR: 16, w przypadku koniecznosci rozszerzana do 19, minimalna gwarantowana liczba układów informatywnych: 13. Wynik: oznaczenie profilu genetycznego do 16 układów STR (do trzech osób) oraz analiza pokrewieństwa. Prócz potwierdzenia lub zaprzeczenia ojcostwa dostają Państo również pełen wykaz wszystkich oznaczonych numerycznie Alleli badanych układów STR (identyfikacyjny profil genetyczny).  1180 10

TIG-16TN-M

z mikrośladem

 

 

Podstawowy test na ustalenie ojcostwa dla celów prywatnych, test obejmuje badanie do 3 osób z pojedynczym mikrośladem (nieprana bielizna, patyczek do uszu, szczoteczka do zębów, włos z cebulką, guma do żucia): materiał pobierany od dziecka, potencjalnego ojca oraz matki. Pobranie materiału od matki nie jest wymagane lecz polecane. Zwracamy szczególną uwagę by się upewnić, że mikroślad pochodzi od jednej osoby. Wynik: potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa (Tak/Nie). 1145 5-10
Protokolarne pobranie materiału Konieczne do badań sądowych. Pobranie materiału we współpracującej jednostce przez pielęgniarkę lub lekarza. 215 2

TIG-16S

(sądowy)

 

 

Test dla celów sądowych obejmujący badaniem do 3 osób: materiał pobierany protokolarnie od dziecka, potencjalnego ojca oraz matki w naszej jednostce lub współpracującym NZOZ na terenie całego kraju. Badana liczba układów STR: 16, w przypadku koniecznosci rozszerzana do 19, minimalna gwarantowana liczba układów informatywnych: 13. Wynik: oznaczenie profilu genetycznego16 niezależnych układów STR z możliwością rozszerzenia do 19 układów STR oraz analiza pokrewieństwa. 1321 10
TIG+1 Test uzupełniający do badań TIG-..., test dla jednej osoby, stosowany w przypadku konieczności wykonania analizy genetycznej dla kolejnej osoby w tej samej grupie porównawczej (drugie dziecko, drugi potencjalny ojciec lub matka itp.). 590 5
TIG-PCR Test PCR przydatności próbki do analizy genetycznej ojcostwa i pokrewieństwa. Badanie polega na wykonaniu przed właściwym testem na ojcostwo prostego badania zdolności materiału do amplifikacji genu MC1R i mtDNA, które ocenia ilość, integralność i jakość dostarczonej przez Państwa próbki DNA. Celem testu jest obniżenie kosztów dla Państwa i wykluczenie na samym początku próbek, które nie nadają się do bardziej kosztownej analizy genetycznej. Zwracamy szczególną uwagę by się upewnić, że mikroślad pochodzi od jednej osoby. Wstępny test PCR nie sprawdza czy DNA mikrośladu pochodzi od jednej czy od większej liczby osób ale ocenia jego jakość i integralność. Test wybierany najczęściej do zbadania jakości mikrośladów biologicznych (włosy, szczoteczki, chusteczki, patyczki do uszu, bielizna). 196 3
TIG-mtDNA Analiza sekwencyjna mitochondrialnego DNA. Test stosowany zwykle w przypadku mikrośladów, zwłaszcza gdy materiał do badań jest źle zabezpieczony lub zachodzi podejrzenie zniszczenia zawartego w nim DNA.
Wynik: sekwencja wysokozmiennych rejonów HVI oraz HVII mitochondrialnego DNA. W przypadku oznaczania więcej niż jednej próbki w celach porównawczych, zachodzi konieczność zamówienia testu uzupełniającego TAP.
1697,40
10

 

Pozostałe testy oraz promocje znajdą Państwo bezpośrednio w naszym sklepie: Zapraszamy zatem do skorzystania z elektronicznego systemu zamówień.

  • Gwarantujemy najwyższą na rynku pewność wyniku, dzięki rutynowo prowadzonej analizie 15-stu somatycznych układów genetycznych typu STR z szestnastym układem amelogeniny (marker płci) jednocześnie,
  • Gwarantujemy możliwie najkrótszy czas badania, przez zastosowanie nowoczesnej i wysokorozdzielczej aparatury, wykonującej jednocześnie analizy wielu próbek,
  • Gwarantujemy konkurencyjne ceny badania,
  • Gwarantujemy ochronę danych osobowych. Wszystkie potrzebne dane do wykonania badania, jak również same wyniki stanowią tajemnicę firmy i nie będą bez Państwa zgody i wiedzy rozpowszechniane.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

 

Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane przez GEDNAP Laboratorium Genetyczne BioTe21 oferuje zarówno ANONIMOWE BADANIE OJCOSTWA jak również protokolarny TEST DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie BADANIA GENETYCZNE wykonywane są w Polsce do 10 dni roboczych, w oparciu o międzynarodowe standardy jakości przy zachowaniu absolutnej poufności. Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że w związku z dużym zainteresowanie PROKURATUR i  środowisk zajmujących się badaniami kryminalistycznymi powstał profesjonalny serwis i oferta przeznaczona specjalnie dla tych jednostek. Mając na uwadze, iż w niektórych postępowaniach karnych TERMIN wydania OPINII BIEGŁEGO SĄDOWEGO ma kluczowe znaczenie dla sprawy, oferujemy wysoką skuteczność, NAJKRÓTSZY w Polsce CZAS realizacji (10-15 dni) oraz pełną CZYTELNOŚĆ wydawanych EKSPERTYZ kryminalistycznych. Zapraszamy.
Liczne zlecenia SĄDÓW w zakresie prowadzonych analiz genetycznych, w tym sądowego ustalania ojcostwa i pokrewieństwa, skłoniły nas do wydzielenia tego działu i  utworzenia oferty przeznaczonej dla Medycyny Sądowej. Wykonywane testy DNA prowadzone są w oparciu o największą liczbę badanych układów STR, a unikatowe na polskim rynku badanie genetyczne mitochondrialnego DNA (mtDNA) gwarantuje skuteczność identyfikacji nawet przy mocno zniszczonych śladach biologicznych. Doświadczenie oraz profesjonalizm zespołu BioTe21 zapewniają jednoznaczność i czytelność wydawanych ekspertyz.  Zapraszamy.