Centrum Informacji Gnetycznych DNAi - Biblioteka - BADANIE OJCOSTWA \_\_\_\_gDNA_/_/_/_/ ALIMENTY na dziecko.

Biblioteka

Przejdź do:    Media                                                                  Testy na ojcostwo

   Wiarygodnosć i Certyfikaty                     Badania kryminalistyczne

Medycyna sądowa

 

 

Wybrane artykuły popularno-naukowe:

 

Informacje naukowo-badawcze:

 • Zastosowanie mitochondrialnego DNA w badaniach kryminalistycznych - Problemy Kryminalistyki 248/05 -publikacja.

 

Nagrody Nobla 2010:

 • Nagrodę Nobla 2010 w dziedzinie medycyny i fizjologii otrzymał brytyjski biolog Robert Geoffrey Edwards za opracowanie metody zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), w wyniku której w 1978 r. przyszło na świat pierwsze "dziecko z probówki", dziewczynka Louise Brown.

 

     

 

 Nagrody Nobla 2009 z zakresu biologii molekularnej:

 • w dziedzinie fizjologii i medycyny  za odkrycie i opisanie biologicznych efektów działania enzymu telomerazy i   "telomerów", czyli ochronnych sekwencji DNA występujących na końcach chromosomów, decydujących o liczbie podziałów komórkowych a więc mających wpływ  między innymi na procesy starzenia i nowotworzenia.

   

 • w dziedzinie chemii za krystalizację struktury  i opisanie biologicznych aspektów działania "rybosomów" czyli głównych składowych maszynerii komórkowej, odpowiedzialnej za przepisywanie informacji z RNA i syntezę białek.

  

 •  Polecane publikacje książkowe:

 ·        Bal J., Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej; Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001
·         Bal J, Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej; Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011
·         Biblioteka Prawa Dowodowego, Badania genetyczne w dochodzeniu ojcostwa. IES w Krakowie 1998
·         Birkbauser VB, DNA fingerprinting state of sciences. Switzerland 1993
·         Butler JM, DNA fingerprinting: an introduction. Academic Press 2001
·         Pawłowski R., Medyczno-sądowe badania śladów biologicznych. Biblioteka prawa dowodowego, IES w Krakowie, 1997
·         Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J., Medycyna Sądowa. Wydawnoctwo lekarskie PZWL, Warszawa 1993

 

 •  Animacje poglądowe na Youtube:

  • 3D medical animation mitochondria for ninapharm (animacja mitochondrium)

  • Mitochondrial DNA (mitochondrialne DNA)

  • The Human Genome Project Video - 3D Animation Introduction (Projekt ludzkiego genomu)

  • What If? A world without code -- DNA (Jak wyglądałby świat bez kodu DNA)

  • Neanderthal DNA sequenced - Analysis (DNA Neandertalczyka)

  • The Stages of Mitosis (etapy mitozy - podział komókri)

  • DNA MUTATION (mutacja DNA)

  • SNPs - Single Nucleotide Polymorphisms (Polimorfizm pojedynczych nukleotydów)

  • DNA Transcription and Protein Assembly (Transkrypcja DNA i składanie białek)

  • Inside Human Cell (wnętrze ludzkiej komórki)

  • Home - (od cyjanobakterii do Nowego Jorku)
  Home

   

Instytucje związane ze standaryzacją badań DNA

 

Źródła zewnętrzne:

 

 

 

 

 

Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania wykonywane są w Polsce w najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej POUFNOŚCI. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji: "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania genetyczne wykonywane są w Polsce w możliwie najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej poufności. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Liczne zlecenia SĄDÓW w zakresie prowadzonych analiz genetycznych, skłoniły nas do przygotowania oferty dla Medycyny Sądowej. Wykonywane testy DNA prowadzone są w oparciu o największą liczbę badanych układów STR (16-41), a unikatowe na rynku badania mitochondrialnego DNA (mtDNA) gwarantują skuteczność identyfikacji nawet przy mocno zniszczonych śladach biologicznych. Miło nam także poinformować, że laboratorium zakończyło prace nad nowymi zestawami do pobierania i zabezpieczania materiału genetycznego DNAiTest® oraz DNAiPak®, które znajdują zastosowanie w badaniach takich jak: protokolarne ustalanie spornego ojcostwa, genealogia w sprawach spadkowych, identyfikacja genetyczna ludzi, zwierząt, fragmentów roślin i grzybów.