BADANIA DNA ZWIERZĄT - BADANIE OJCOSTWA \_\_\_\_gDNA_/_/_/_/ ALIMENTY na dziecko.

BADANIA DNA ZWIERZĄT

Unikatowy System Identyfikacji Genetycznej ZWIERZĘCYCH ŚLADÓW DNA!

W odpowiedzi na wzrastającą liczbę spraw sądowych w których niezbędne jest ustalenie ewentualnego udziału zwierząt w rozpatrywanych zdarzeniach, pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z naszej usługi identyfikacji genetycznej zwierząt.

Ustalanie pochodzenia zwierząt.

Nie bez znaczenia pozostaje również Państwa zainteresowanie w zakresie ustalania wiarygodności pochodzenia zwierząt z określonych hodowli, co ma szczególne znaczenie w przypadku zwierząt o wysokiej cenie jednostkowej (pewnych raz psów, kotów, koni, bydła, ptaków itp).

Dowodzenie pochodzenia śladów zwierzęcych od konkretnych zwierząt.

Laboratorium DNAi oferuje po raz pierwszy w Polsce unikatową usługę analizy wysoce zmiennych fragmentów DNA w oparciu o nowoczesną i niezawodną metodę sekwencjonowania DNA, umożliwiającą nie tylko stwierdzenie w mikrośladzie gatunku zwierząt ale również ustalenie czy DNA zwierzęcia z mikrośladu pochodzi od tego samego zwierzęcia, od którego można pobrać materiał porównawczy, podobnie jak ma to miejsce w badaniach ludzi. W przypadku badań pochodzenia zwierząt analiza umożliwia ustalenie matki oraz rodzeństwa zwierząt.

Technologia ma zastosowanie do identyfikacji genetycznej niemal każdego gatunku kręgowca z takich śladów jak: krew, ślina, odchody, mocz, sierść, naskórek, przedmioty z którymi kontaktowały się zwierzęta oraz inne...

 

Przykładowe zastosowania:

•    wypadki drogowe z udziałem zwierząt, potrącenia zwierząt,
•    kłusownictwo i nielegalny odstrzał zwierząt,
• kradzieże zwierząt, zwłaszcza tych o wysokiej cenie jednostkowej,
•    nielegalna sprzedaż zwierząt,
•  analiza przedmiotów mających kontakt ze zwierzętami (naskórek), związanych z nielegalnym przechowywaniem zwierząt,
•    wtargnięcia na prywatne posesje,
•    pogryzienia przez psy (wskazywanie zwierzęcia),
•    szkody wyrządzone przez zwierzęta,
•    analiza i ustalanie rodowodu zwierząt,
•    określanie indywidualnego, unikalnego profilu DNA zwierząt
•    i wiele innych...

Więcej informacji:

 

TESTY DNA W KIERUNKU USTALANIA OJCOSTWA I POCHODZENIA U PSÓW

W chwili obecnej istotnym elementem hodowli psów jest kontrola pochodzenia w związku z ryzykiem wystąpienia błędów w zapisach rodowodowych, kradzieży, podwójnych kryć czy nielegalnej hodowli, ale także dla potwierdzenia rodowodów całej hodowli.  

Dzięki zastosowaniu technik genetyki molekularnej stworzono testy genetycznej identyfikacji psów oparte na analizie genotypów w 18 loci mikrosatelitarnych i markera amelogeniny, co  umożliwia określenie swoistego i charakterystycznego dla każdego zwierzęcia profilu DNA, który pozostaje niezmienny przez całe jego życie. Badanie to umożliwia bezpieczną identyfikację zwierzęcia, oraz pozwala ustalić czy domniemani rodzice, matka bądź ojciec zwierzęcia, są nimi  z biologicznego punktu widzenia.

 Przyszłość hodowli psów rodowodowych oraz międzynarodowego obrotu materiału hodowlanego powinna być oparta o takie badania, w celu zapobieganiu oszustwom, dopuszczaniu do rozrodu zwierząt  o niepewnym pochodzeniu, co nie dopuści do utraty  wyselekcjonowanych i utrwalonych cech osobników czy obniżeniu jakości hodowli.

 Test  do weryfikacji rodowodów oraz identyfikacji psowatych opiera się na analizie panelu markerów: AHTk211, CXX279, REN169O18, INU055, REN54P11, INRA21, AHT137, REN169D01, AHTh260, AHTk253, INU005, INU030, FH2848, AHT121, FH2054, REN162C04, AHTh171, REN247M23 i Amelogenina rekomendowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt (ISAG).

Z przeprowadzonych badań wynik przedstawiany jest w formie ekspertyzy opisującej profil oraz  stwierdzającej/wykluczającej pochodzenie oraz Certyfikatu identyfikacyjnego DNA

Rekomendowany materiał do badań:

  • Wymaz - materiał biologiczny pobierany w postaci wymazu z wewnętrznej strony pyska za pomocą sterylnych wymazówek poprzez kilkukrotne pocieranie nabłonka pyska (komórki nabłonka),
  • Krew - materiał biologiczny w postaci próbki krwi pobranej do probówek z antykoagulantem EDTA,
  • Cebulki włosowe - materiał biologiczny w postaci włosów wraz z cebulkami, np. z grzbietu karku,
  • Nasienie.

 

TESTY DNA W KIERUNKU USTALANIA OJCOSTWA I POCHODZENIA U BYDŁA

W chwili obecnej istotnym elementem hodowli bydła jest kontrola pochodzenia w związku z ryzykiem wystąpienia błędów w zapisach rodowodowych, kradzieży, podwójnych kryć czy nielegalnej hodowli, ale także dla potwierdzenia rodowodów całej hodowli.  

Dzięki zastosowaniu technik genetyki molekularnej stworzono testy genetycznej identyfikacji bydła oparte na analizie genotypów w 11 loci mikrosatelitarnych, co  umożliwia określenie swoistego i charakterystycznego dla każdego zwierzęcia profilu DNA, który pozostaje niezmienny przez całe jego życie. Badanie to umożliwia bezpieczną identyfikację zwierzęcia oraz pozwala ustalić czy domniemani rodzice, matka bądź ojciec zwierzęcia , są nimi  z biologicznego punktu widzenia.

Przyszłość hodowli rodowodowych oraz międzynarodowego obrotu materiału hodowlanego powinna być oparta o takie badania, w celu zapobieganiu oszustwom, dopuszczaniu do rozrodu zwierząt  o niepewnym pochodzeniu, co nie dopuści do utraty  wyselekcjonowanych i utrwalonych cech osobników czy obniżeniu jakości hodowli.

Test  do weryfikacji rodowodów oraz identyfikacji bydła opiera się na analizie panelu markerów: BM2113, BM1824, ETH3, ETH10, ETH225, INRA23, SPS115, TGLA227, TGLA126, TGLA122, rekomendowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt (ISAG).

Z przeprowadzonych badań wynik przedstawiany jest w formie ekspertyzy opisującej profil oraz  stwierdzającej/wykluczającej pochodzenie oraz Certyfikatu identyfikacyjnego DNA.

Rekomendowany materiał do badań:

  • Krew - materiał biologiczny w postaci próbki krwi pobranej do probówek z antykoagulantem EDTA,
  • Cebulki włosowe - materiał biologiczny w postaci włosów wraz z cebulkami, np. kępki z grzbietu karku,
  • Tkanka ucha,
  • Nasienie.

 

Więcej informacji w biuletynie - analiza genetyczna mitochondrialnego DNA.

GIG - Genetyczna identyfikacja gatunkowa

cena: 360.00 zł
GIG - Genetyczna identyfikacja gatunkowa

Test genetycznej identyfikacji gatunkowej zwierząt (kręgowców), obejmuje badanie jednej próbeki materiału zwierzęcego. Test stosowany w przypadku mikrośladów zwierzęcych, w kryminalistyce oraz w wypadkach z udziałem zwierząt. Wynik: potwierdzenie lub wykluczenie identyczności obydwu prób DNA (Tak/Nie). 

GPZ - genetyczne pokrewieństwo zwierząt

cena: 490.00 zł
GPZ - genetyczne pokrewieństwo zwierząt

Analiza genetyczna i porównanie dwóch próbek materiału biologicznego zwierząt w somatycznych układach STR. Badanie stosowane najczęściej w celu ustalenia ojca lub matki zwierzęcia. 

GUPM - Genetyczne ustalenie profilu mitochondrialnego DNA

cena: 290.00 zł
GUPM - Genetyczne ustalenie profilu mitochondrialnego DNA

Genetyczne ustalenie profilu mitochondrialnego DNA obejmuje badanie jednej próbki materiału zwierzęcego. Badania można wykonać ze śladów o duży stopniu degradacji. Wynik: określenie pochodzenia zwierzęcia.

GIM - Genetyczna identyfikacja w oparciu o mitochondrialne DNA

cena: 360.00 zł
GIM - Genetyczna identyfikacja w oparciu o mitochondrialne DNA

Genetyczna identyfikacja w oparciu o mitochondrialne DNA obejmuje badanie dwóch próbek materiału zwierzęcego. 

GIP - Genetyczna identyfikacja w oparciu o analizę alleli

cena: 420.00 zł
GIP - Genetyczna identyfikacja w oparciu o analizę alleli

Genetyczna identyfikacja w oparciu o analizę porównawczą alleli w układach STR obejmuje badanie dwóch próbek materiału zwierzęcego. Wynik: ustalenie gatunku zwierzęcia

GBP-Ż Genetyczne badanie pokrewieństwa w linii żeńskiej

cena: 460.00 zł
GBP-Ż Genetyczne badanie pokrewieństwa w linii żeńskiej

Genetyczne badanie pokrewieństwa dwóch zwierząt wykrzystywane jest w oparciu o mitochondrialne DNA, umożliwiające ustalenie pokrwewieństwa w lini żeńskiej.  Badanie pokrewieństwa w opraciu o materiał wskazujący wysoki stopień degradacji.

GUPA - Genetyczne ustalenie profilu alleli

cena: 290.00 zł
GUPA - Genetyczne ustalenie profilu alleli

Genetyczna identyfikacja w oparciu o analizę porównawczą alleli w układach STR obejmuje badanie jednej próbki materiału zwierzęcego. Wynik: ustalenie gatunku zwierzęcia.

Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania wykonywane są w Polsce w najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej POUFNOŚCI. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji: "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania genetyczne wykonywane są w Polsce w możliwie najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej poufności. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Liczne zlecenia SĄDÓW w zakresie prowadzonych analiz genetycznych, skłoniły nas do przygotowania oferty dla Medycyny Sądowej. Wykonywane testy DNA prowadzone są w oparciu o największą liczbę badanych układów STR (16-41), a unikatowe na rynku badania mitochondrialnego DNA (mtDNA) gwarantują skuteczność identyfikacji nawet przy mocno zniszczonych śladach biologicznych. Miło nam także poinformować, że laboratorium zakończyło prace nad nowymi zestawami do pobierania i zabezpieczania materiału genetycznego DNAiTest® oraz DNAiPak®, które znajdują zastosowanie w badaniach takich jak: protokolarne ustalanie spornego ojcostwa, genealogia w sprawach spadkowych, identyfikacja genetyczna ludzi, zwierząt, fragmentów roślin i grzybów.