TEST NA OJCOSTWO- SĄDOWE - BADANIE OJCOSTWA \_\_\_\_gDNA_/_/_/_/ ALIMENTY na dziecko.

TEST NA OJCOSTWO- SĄDOWE

Oferujemy Państwu najdokładniejsze testy genetyczne na ustalanie ojcostwa, pokrewieństwa lub identyfikację genetyczną dla celów sądowych, które wykonuje nasz zespół biologów, biotechnologów, analityków medycznych oraz nasi specjaliści biegli sądowi.

Badania wykonywane są rutynowo na 15-19 somatycznych układach STR z możliwością rozszerzenia badań do 23 somatycznych układów STR a łącznie z analizą chromosomu Y aż do 41 układów STR  (największa pewność!!!).

W celu wykonania testu ojcostwa na potrzeby postępowania sądowego konieczne jest przeprowadzenie protokolarnego pobrania materiału biologicznego w laboratorium DNAi lub w jednej ze współpracujących z DNAi jednostek medycznych na terenie całej Polski.

Protokolarne pobranie materiału biologicznego polega na:

  • stawieniu się w Punkcie Pobrań 3 osób (DZIECKA, DOMNIEMANEGO OJCA, MATKI)
  • okazaniu dowodów tożsamości potencjalnego ojca, dziecka oraz matki (np. dowód osobisty, paszport, akt urodzenia dziecka);
  • pobraniu wymazu z jamy ustnej przez nasz wykwalifikowany personel.

 

Na 1-2 godziny przed pobraniem materiału genetycznego prosimy nie jeść, nie pić i nie palić papierosów jeśli dotyczy.

Po wykonaniu protokolanrego pobierania materiału biologicznego do badań do naszego laboratorium i uiszczeniu opłat, rozpoczynamy realizację zamówienia.

Termin wydania ekspertyzy to zaledwie 5-7 dni roboczych.

Pisemny wynik (ekspertyzę) wysyłamy przesyłką pocztową na wyznaczony adres lub można go odebrać osobiście u nas w biurze.

Dodatkowo można uzyskać informację telefoniczną o wyniku badania poprzez podanie hasła, które można umieścić podczas wypełniania formularza zamówienia.

Dzięki licznym Państwa zamówieniom (znacznie przekraczającym liczbę 1000), automatyzacji i standaryzacji  procesu badań udało nam sie jeszcze bardziej podnieść jakość świadczonych usług, zmniejszając jednocześnie z korzyścią dla Państwa cenę badania.

Poza uzyskaniem spokoju oraz pewności ojcostwa testy te są niezbędne w orzekaniu spraw o przyznanie alimentów na drodze sądowej. Wykluczenie ojcostwa jest podstawą do odmowy udzielenia świadczeń. W przypadku potwierdzenia alimenty zazwyczaj są przyznawane.

Laboratorium podlega kontroli ze strony administracyjnych organów kontrolnych i ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-lekarską.

Gwarantujemy Państwu najwyższą na rynku pewność wyniku, najkrótsze terminy realizacji, pełną ochronę danych osobowych oraz konkurencyjne ceny.

 

tematyka strony: sądowe badanie ojcostwa, sądowe badania ojcostwa, sądowe ustalanie ojcostwa, sądowe badanie DNA, sądowe testy DNA, sądowy test DNA, protokolarne badania genetyczne, protokolarne badanie ojcostwa, protokolarne badania ojcostwa, protokolarne ustalanie ojcostwa, protokolarne badanie DNA, protokolarne testy DNA, protokolarne test DNA, protokolarne badania genetyczne, sąd rodzinny, protokolarne pobieranie DNA, protokolarne pobieranie materiału biologicznego, rozwód, rozwód i alimenty,

Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania wykonywane są w Polsce w najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej POUFNOŚCI. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji: "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Wielokrotnie nagradzane, certyfikowane Laboratorium Genetyczne DNAi oferuje zarówno ANONIMOWE Badanie Ojcostwa jak również protokolarny test DNA dla celów sądowych, wydawany przez doświadczonego biegłego sądowego. Wszystkie badania genetyczne wykonywane są w Polsce w możliwie najkrótszym czasie, w oparciu o stosowane na całym świecie standardy jakości, przy zachowaniu absolutnej poufności. Miło nam poinformować, że specjaliści zespołu wykazali się bezbłędnym wykonaniem między-narodowych testów GEDNAP, co świadczy o profesjonalizmie i biegłości w prowadzeniu badań. Zachęcamy do skorzystania z promocji "Zyskaj PEWNOŚĆ w najniższej cenie!". Nasi eksperci udzielą Państwu wyczerpujących informacji na każde Państwa pytanie. Zapraszamy!
Liczne zlecenia SĄDÓW w zakresie prowadzonych analiz genetycznych, skłoniły nas do przygotowania oferty dla Medycyny Sądowej. Wykonywane testy DNA prowadzone są w oparciu o największą liczbę badanych układów STR (16-41), a unikatowe na rynku badania mitochondrialnego DNA (mtDNA) gwarantują skuteczność identyfikacji nawet przy mocno zniszczonych śladach biologicznych. Miło nam także poinformować, że laboratorium zakończyło prace nad nowymi zestawami do pobierania i zabezpieczania materiału genetycznego DNAiTest® oraz DNAiPak®, które znajdują zastosowanie w badaniach takich jak: protokolarne ustalanie spornego ojcostwa, genealogia w sprawach spadkowych, identyfikacja genetyczna ludzi, zwierząt, fragmentów roślin i grzybów.